Project AT FORT

De fortengordels rond Antwerpen zijn een onderdeel van het project ‘AT FORT: Atelier European Fortresses - Powering Local Sustainable Development’. Dit project wordt van 2012 tot en met 2014 gesubsidieerd door de Europese Unie met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), via het programma INTERREG IVC. Je vindt op de webpagina van INTERREG IVC meer informatie over deze Europese subsidies. 

Het team van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Nederland coördineert dit project, waaraan ook deze 10 partners deelnemen: 

De doelstellingen: 

  1. Oplossingen en werkwijzen om militair erfgoed aangepast te hergebruiken, respectievelijk identificeren en verbeteren.
  2. De mogelijkheden tot overdracht van verschillende bestaande herontwikkelingsmodellen voor het multifunctioneel gebruik van militair erfgoed identificeren en onderzoeken.
  3. Effectieve en werkbare beleidsmodellen met innovatieve modellen voor publiek-private samenwerking, juridische thema’s en modellen voor vermarkting ontwikkelen. 

Deze doelstellingen worden bereikt door:

  • de geïntegreerde benadering ‘Conservatie door gebruik en ontwikkeling’
  • de betrokkenheid van de belanghebbenden
  • de ervaring van de partners 

De belangrijkste resultaten van het project zijn: 

  • analyserapporten
  • goede praktijkvoorbeelden oplijsten en uitwisselen via studiereizen
  • instrumenten en actieplannen
  • aanbevelingen voor het beleid op lokaal, regionaal en Europees niveau 

De 11 partners voorzien voor dit project een budget van € 2.170.753, vooral voor werkings- en personeelskosten. Van dit budget wordt € 1.692.578,37 gesubsidieerd door EFRO. 

Je vindt meer info op de projectwebsite AT FORT.

Gedurende de looptijd van AT FORT organiseert elke projectpartner een zogenaamd 'atelier'. Dit is een bijeenkomst van de partners met kennisuitwisseling als doel. Elk atelier draait rond een specifiek thema waarover de partners meer expertise willen vergaren. De partners nodigen thematische experts uit die trachten oplossingen aan te reiken voor de uitdagingen waarmee de partners geconfronteerd worden. Het verslag van elk atelier vind je op de website van atfort.eu/. Het programma en het verslag van het atelier dat we als partner zelf organiseerden in Antwerpen, vind je hieronder bij 'Downloads'. Ook de nieuwsbrieven vind je daar.

 

InterregEuropean union