Literatuur

In deze lijst vind je boeken over de geschiedenis van de fortengordels rond Antwerpen, maar ook recente studies over de actuele omgang met linies en fortengordels. Als de studie digitaal beschikbaar is op het internet kun je doorklikken.

Werken

Bart Biesbrouck (red.), Fortengordels Nu!: actuele omgang met forten, gordels en verdedigingslinies: verslagboek van het colloquium, Antwerpen, 25-26 september 2009, Antwerpen, Provincie Antwerpen, 2010, ISBN 9789066251359, 173 p., ill., krt., plgr.

DHV, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, Provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam, Haarlem, Provincie Noord-Holland ; Amersfoort, DHV ; Utrecht, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, 2008, 142 p., ill., krt., plgr.

Mathieu de Meyer (eindred.), Luc Wellens (eindred.), Forten en linies in grensbreed perspectief: een grensoverschrijdend project in het kader van het Interreg IV A-programma, Antwerpen, provincie Antwerpen, 2009, 38 p., ill., krt.

Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, Linie-vormgeving Nieuwe Hollandse Waterlinie: inspiratieboek, Utrecht, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, werkgroep Kwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2007, 111 p., ill., krt., plgr.

 

Robert Gils, De artillerie in de Antwerpse Brialmontforten, Antwerpen, Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum, 34 p., ill.

Robert Gils, Atlas Belgische versterkingen te Antwerpen, Luik en Namen (1859-1914), Erpe, De Krijger, 2001, ISBN 90-5868-041-X, 1 atlas (8 p., 34 pl.)

Robert Gils, De Belgische genie en de versterkingen 1830-1914, Antwerpen, Simon Stevinstichting, 1995, 35 p., ill.

Robert Gils, De Belgische vestingartillerie 1830-1914, Antwerpen, Simon Stevinstichting, 1993, 46 p., ill.

Robert Gils, Hugo Cassauwers, Fort 4: hoeksteen in de vesting Antwerpen: van militair bolwerk tot stedelijk parkgebied, Mortsel, Stadsbestuur, 2007, 55 p., ill., 3de, herw. uitg.

Robert Gils, Het Fort Liezele van de vesting Antwerpen, Erpe, Krijger, 2006, ISBN 90-5868-167-0, 96 p., ill., (België onder de wapens; 14)

Robert Gils, Fort Steendorp van de vesting Antwerpen, Erpe-Mere : De Krijger, 2000, ISBN 90-5868-014-2, 80 p., ill.

Robert Gils, Een gordel van beton: de Antwerpse pantserforten, Antwerpen, Provincie Antwerpen, 2006, ISBN 978-90-76099-69-9, ISBN 90-76099-69-3, 96 p., ill., (Erfgoedgids / Provincie Antwerpen; vol. 5)

Robert Gils, Vesting Antwerpen: deel 1 Bakstenen schoonheid 1830-1885, Erpe, De Krijger, 1997, ISBN 90-72547-34-9, 80 p, ill., krt., plgr., (België onder de wapens; 5).

Robert Gils, Vesting Antwerpen: deel 2 De pantservesting 1885-1914, Erpe, De Krijger, 1998, ISBN 90-7254-742-X, 80 p., ill., krt., plgr., (België onder de wapens; 7)

Robert Gils, Vesting Antwerpen, deel III Schelde- en redeverdediging 1838-1944, Erpe, De Krijger, 1999, ISBN 90-72547-72-1, 80 p., ill., krt., plgr., (België onder de wapens; 13)

Robert Gils, Vesting Antwerpen, deel IV Bunkers en bunkerstellingen (1914-1945), Erpe, De Krijger, 2001, ISBN 90-5868-027-4, 95 p., ill., krt., plgr., (België onder de wapens; 19)

H+N+S Landschapsarchitecten, Inspiratieboek Grebbelinie, Utrecht, Provincie Utrecht ; Amersfoort, H+N+S Landschapsarchitecten, 2008

H+N+S Landschapsarchitecten, Een langzame buitenring (in de snelle metropool): ruimtelijke strategie voor de Stelling van Amsterdam, Haarlem, Provincie Noord-Holland, Amersfoort, H+N+S Landschapsarchitecten, 2001

Herover de fortengordel: concept Vesting Antwerpen: ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rond Antwerpen, Antwerpen, Provincie Antwerpen ; Stramien, 2002, 103 p., ill., krt., plgr.

Willy Jacobs, Fort 2 te Wommelgem: een Antwerps Brialmontfort, 2009, 77 p., ill.

Bart Legroux, Fort Breendonk: bouw en militair concept 1906-1914, Puurs, Fort Liezele, 2005, 207 p., ill.

Herman Limpens, Eric Jansen, Ondersteboven van de waterlinie: onderzoek naar gebruik door vleermuizen, knelpunten en mogelijkheden tot duurzame ontwikkeling in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 3 dl.,  Arnhem, 2007

Piet Lombaerde (red.), Robert Gils (medew.), Antwerpen tijdens het Franse keizerrijk, 1804-1814: marine-arsenaal, metropool en vestingstad, Antwerpen, Simon Stevinstichting, 1989, ISBN 90-800330-1-4, 144 p., ill.

Piet Lombaerde (eindred.), Vesting Antwerpen: de Brialmontforten, Antwerpen, Pandora ; Gent, Snoeck-Ducaju, 1997, ISBN 90-5325-076-X, 157 p., ill., krt., plgr.

Piet Lombaerde (red.), Antwerpen versterkt: de Spaanse omwalling vanaf haar bouw in 1542 tot haar afbraak in 1870, Antwerpen, University Press Antwerp, Stadsarchief Antwerpen,  2009, ISBN 978-90-5487-626-7, 192 p., ill., krt., plgr.

Piet Lombaerde (red.), Antwerpen versterkt 2: visievorming over heraanleg en hergebruik van omwallingen, forten en fortengordels, Antwerpen, University Press Antwerp, Stadsarchief Antwerpen, 2011, ISBN 978-90-5487-933-6, 225 p., ill., krt., plgr.

Serge Migom, Karen Gysen, Een harnas van baksteen en beton: de Antwerpse fortengordels, Antwerpen, Provincie Antwerpen, 2010, 11 p., ill., krt.

Karen Minsaer, Bas Bogaerts, Tim Bellens, e.a., Onder de Leien, Antwerpen, Stad Antwerpen - Afdeling Archeologie, 2004

Karen Minsaer, Danielle Caluwé, Anne Schryvers, e.a., Van Burcht tot Brialmont, Antwerpen, Stad Antwerpen – afdeling archeologie, 2009, folder

OKRA Landschapsarchitecten, Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen: waterlinies (Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam), Utrecht, Provincie Utrecht ; OKRA Landschapsarchitecten, 2011

Rutger Tijs, Antwerpen: atlas van een stad in ontwikkeling, Tielt, Lannoo, 2007, ISBN 978-90-209-7205-4, 239 p., ill.

Wouter Gheyle, Ignace Bourgeois (red.),  ‘Vergeten linies. Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann (1918)’, 2 dln, 2013.

Johan Veeckman, Het Steen: eenzaam relict van de Antwerpse burcht, in: Luc de Vos (edit.), Michel Aerts, Marc Beyaert, Julien Cannaerts, e.a., Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 2002, ISBN 90-5826-195-6, 263 p., ill.

Verkennende nota: de fortengordels als provinciaal gebiedsgericht project, Antwerpen, Provincie Antwerpen, 2006, 43 p., ill., krt.