Overlegplatform Fortengordels

In het kader van het strategisch Project Fortengordels wordt er actief ingezet op kennisdeling. Er worden doorheen het project verschillende overlegplatformen voorzien.

Op maandag 6 juni 2016 vond het Lerend Netwerk over vleermuisstudies plaats. Hier werden de resultaten van verschillende studies gepresenteerd aan een geïnteresseerd publiek. De presentaties kan u onderaan downloaden. De studies zelf zijn nog niet volledig afgerond en komen hier online wanneer deze klaar zijn.