Nieuws

archief
Linkerzijcaponnière van fort 3 (copyright: gemeente Borsbeek)
27 nov '12

De gemeenteraad van Borsbeek heeft de plannen en het bestek van het architectenbureau Erfgoed en Visie uit Malle voor de restauratie van de linkerzijcaponnière van het geklasseerde deel van fort 3 goedgekeurd. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op een kleine 1,4 miljoen EUR.

29 sep '12
Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum organiseert de Fortendag 2012 onder de vorm van een opendeurdag in het fort van Stabroek in samenwerking met de provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen, gemeente Stabroek, Stafort, vtbKultuur en Katoennatie.
Duitse bunkers van de Antwerpen-Turnhoutstellung uit de Eerste Wereldoorlog in Stabroek (copyright: provincie Antwerpen)
27 sep '12

De dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen zet aan de hand van een reeks infosessies in verschillende gemeenten niet alleen de historische waarde van de Antwerpen-Turnhoutstellung van de Duitse bezetter uit de Eerste Wereldoorlog in d

Fort van Lier (copyright: Kempens Landschap vzw)
25 sep '12

Het Lierse stadsbestuur besliste recent om akkoord te gaan met het voorstel van vzw Kempens Landschap om een totaalproject op te starten om het

Recreatieve kaart Twistappel Antwerpen (copyright: provincie West-Vlaanderen)
25 sep '12

Provincie Antwerpen verdeelt recreatieve kaarten.

Ingekorven vleermuizen in het fort van Oelegem (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
22 sep '12
Natuur2000 organiseert op de zaterdagen 18 en 25 augustus om 21 u. en op de zaterdagen 8 en 22 september om 20 u. vleermuisavonden in het fort van Oelegem (Ranst).
Affiche van RockFort 2012 in fort 8 (copyright: RockFort)
22 sep '12
RockFort geeft een podium aan bekende en minder bekende Metalbands op zaterdag 22 september vanaf 13 uur in fort 8 in Antwerpen (Hoboken).
20 sep '12

De provincie Antwerpen maakt momenteel een nieuw educatief lespakket over de Fortengordels rond Antwerpen voor de laatste twee leerjaren van het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het middelbaar onderwijs.

Nieuwe vleermuizentunnel in het fort van Duffel (copyright: Kempens Landschap vzw)
20 sep '12
Kempens Landschap heeft recent een vleermuizentunnel aangelegd op het fort van Duffel. Dankzij deze ingreep is ook het vooraanzicht van het fort van Duffel hersteld in zijn oude glorie. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de steun van de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de provincie Antwerpen en het Europees project Muren en Tuinen.
Duits fotoboek uit de Tweede Wereldoorlog over fort 2 (copyright: gemeente Wommelgem, Werkgroep Gidsen Fort 2 te Wommelgem)
07 sep '12

Wommelgemnaar Alfons Van Uytven, notoir verzamelaar van oude postkaarten, benaderde in het voorjaar 2012 de Werkgroep Gidsen Fort 2 met de melding dat hij op e-bay een uniek aanbod had ontdekt, waarvan de historische waarde hem niet ontgaan was. Het betrof een fotoboek, samengesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitser Erich Pülm, die op fort 2 verbleven had als onderofficier tussen 1 september 1941 en 4 september 1944.

Pagina's