Nieuws

archief
19 dec '14

De herdenking van 14-18 loop stilaan op zijn einde. Het militair verleden van België kwam zo ook volop in de kijker. De provincie Antwerpen koestert dit militaire erfgoed reeds langer en blijft dat ook in de toekomst doen.

18 nov '14
In Fort 7 in Wilrijk zijn de nieuwe infoborden voor de Brialmontforten voorgesteld. Dankzij de provincie Antwerpen siert een groot infobord elk fort, van Hoboken tot Merksem. Gedeputeerde Luk Lemmens stelde samen met de burgemeesters en schepenen van de betrokken gemeenten en districten de nieuwe borden voor. “De infoborden vertellen elke bezoeker van een Brialmontfort in en rond Antwerpen het verhaal van dat fort en het grote verhaal van de fortengordels rond Antwerpen.”, aldus Luk Lemmens.
13 nov '14
Kempens Landschap verwelkomde al meer dan 15 000 bezoekers. In mei 2014 gingen de poorten van het fort van Duffel na meer dan 40 jaar opnieuw open. De restauratie en herbestemming van het fort blijken een schot in de roos. Naast de vele occasionele bezoekers leidde een team van vijftien vrijwillige fortgidsen de voorbije maanden maar liefst 150 groepen rond in dit beschermde monument.
20 mei '14
Duizenden sportievelingen en geïnteresseerden in de Eerste Wereldoorlog genoten in de stralende lentezon van de 6e editie van de Fortengordel van de provincie Antwerpen.
16 mei '14
Tussen het voormalige postsorteercentrum en de spoorweg, vlak bij het station van Berchem, startten deze week de voorbereidende graafwerken voor een nieuwbouwproject. Hierbij stootte de aannemer op massief muurwerk. De stedelijke dienst archeologie stelde, in samenwerking met archeologisch bureau Odin, een onderzoek in naar de aangetroffen resten. Het gaat om resten van de Brialmontomwalling of Grote Omwalling, die tussen 1859 en 1864 rond Antwerpen gebouwd werd.
De Mechelsepoort van de Grote Omwalling in Antwerpen (copyright: Architectuurarchief Provincie Antwerpen)
08 apr '14
Bij graafwerken voor de uitbreiding van basisschool De kRing in Berchem kwamen restanten van de Brialmontomwalling aan het licht. De dienst archeologie van Antwerpen is een onderzoek op de site gestart om de gevonden resten te documenteren.
Fort 7 vanuit de lucht (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
07 apr '14
Voor het eerst in vier jaar opende Fort 7 in Wilrijk de deuren voor het grote publiek. Natuurpunt nodigde het grote publiek uit op zondag 6 april om het historisch militair bolwerk te bezoeken en om te komen genieten van het uitzonderlijk stukje natuur dat zich daarrond ontwikkeld heeft. “Voortaan zal het fort vaker toegankelijk zijn voor bezoekers”, kondigt Natuurpunt aan.
05 feb '14
Zondag 18 mei 2014 wordt een unieke editie van de Fortengordel. In de hoofdrol staan dan immers de forten die een onmisbare rol speelden aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Vleermuizen tellen in het fort van Oelegem (copyright: provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams)
14 jan '14
Fort Oelegem te Ranst (Antwerpse Voorkempen) is één van de belangrijkste vleermuizenoverwinteringsplaatsen in Vlaanderen. Al 30 jaar worden hier bij elk jaarbegin de overwinterende vleermuizen geteld. Op 4 januari noteerden de vleermuizentellers er een absoluut recordaantal, voor het fort zelf en voor heel Vlaanderen.
Nieuwe toegangsbrug van het fort van Duffel (copyright: Kempens Landschap vzw)
16 dec '13
Kempens Landschap en de gemeente Duffel ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met De Krone vzw.

Pagina's