Servitutenwoningen

In de omgeving van de Antwerpse forten vind je vandaag nog verschillende houten huizen en villa's uit de 19de en vroege 20ste eeuw. Deze huizen dragen de sporen van de voormalige wet op de krijgsdienstbaarheden: een oude wet die erg strikte bepalingen oplegde met betrekking tot de bebouwing van gronden rondom militaire versterkingswerken. Zo was het verboden om binnen een afstand van 585 meter van een fort of omwalling stenen gebouwen op te trekken. Het bouwen van houten huizen werd wel toegestaan. Die konden immers snel worden afgebroken of platgebrand. De achterliggende militaire logica was eenvoudig: bij oorlogsdreiging wilde het leger rond de militaire bolwerken een open schootsveld kunnen creƫren, zodat men van daaruit de vijandelijke troepen perfect zou kunnen zien naderen.

Bekijk hier een overzichtskaart met houten servitutenwoningen in de provincie Antwerpen.

(foto: Stefan Dewickere)