Fortengemeenschap neemt www.fortengordels.be over

Terug naar overzicht
do, 2020-09-10 11:53

Vanaf de Open Monumentendag 2020 zal de Fortengemeenschap van de Antwerpse fortengordels de website www.fortengordels.be overnemen van de Provincie Antwerpen. Deze website werd opgezet in het kader van het strategisch project Fortengordels rond Antwerpen.

Tussen 2009 en 2018 zette het Antwerpse provinciebestuur sterk in op het promoten van de twee fortengordels rond Antwerpen en het samenbrengen van de verschillende actoren betrokken bij dit erfgoed. Tientallen privéeigenaars, beheerders, gemeentebesturen, verenigingen en vrijwilligers zijn dagelijks betrokken bij de ontsluiting, het beheer of de instandhouding van militair erfgoed; gaande van de kleinste bunkers, over landschappelijke relicten als monumentale bakstenen of betonnen forten.

Eén van de instrumenten was de nieuwe website fortengordels.be, die uitgroeide tot een gewaardeerd communicatiekanaal.

 De website Fortengordels.be bewees zichzelf, niet enkel als een essentieel communicatiemiddel voor het grote publiek, ze bevat ook een schat aan goed toegankelijke informatie en fungeert, samen met de facebookpagina, als een platform voor de Fortengemeenschap.

Gedeputeerde Luk Lemmens: Gedurende de bijna tien jaar dat dit project duurde ontstond een echte Fortengemeenschap. Tal van actoren betrokken bij het project waren dan ook vragende partij om website en facebookpagina te blijven gebruiken nadat voor de provincie het project voltooid was. Met BLWRK hebben we een overnemer gevonden die er mee voor zal zorgen dat Fortengordels.be een levend instrument blijft, ten dienste van de Fortengemeenschap. Ik ben ook EFFORTS erkentelijk, die op hun congres en Antwerpen in 2019, de EFFORTS-Prijs uitreikten aan de Fortengemeenschap, net omwille van de innovatieve organisatie van dit regionale fortenlandschap.

De Fortengemeenschap is een divers en open samenwerkingsverband tussen BLWRK, de co-workingsite van Fort 5, Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum, Regionale Landschappen en verschillende gemeenten en erfgoedactoren- en landschapsstructuren uit de rand rond Antwerpen, gesteund door Herita, de provincie Antwerpen en de Europese Fortenfederatie EFFORTS.

Het is de eerste keer dat deze partners zich verenigen. De provincie ondersteunt hun ambitie om op termijn het grootste militaire erfgoedgeheel van België duurzaam verder te gaan ontwikkelen. Doel van de overname van de succesvolle website - met een schat aan goed toegankelijke informatie - en bijhorende Facebookpagina, is een platform te blijven bieden voor het jaarlijkse Fortengordel-event in mei, de acties rond Open Monumentendag, de Europese Fortendag (beiden op zondag 13 september dit jaar), de gidsenwerking en de promotie van evenementen in de tientallen Antwerpse forten.

 

Foto's: